------+خواجه ربيع ( مدفون در مشهد) ، عامل معاويه بوده است+--------

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Junior Member
Junior Member
پست: 33
تاریخ عضویت: شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷, ۶:۴۶ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 6 بار
تماس:

------+خواجه ربيع ( مدفون در مشهد) ، عامل معاويه بوده است+--------

پست توسط sarbaze-agha »

حضرت آيت الله العظمي بهجت مي فرمايند:

 حكايت وفات خواجه ربيع

معاويه به ربيع بن زياد عامل خودش در خراسان نامه اى نوشت كه غنائم و زكواتى كه بدست مى آيد هر چه طلا و نقره باشد براى ما بفرست و اموال ديگر را همانجا

بفروش و به طلا و نقره تبديل كن يا براى ما بفرست ، و يا در مصرف خودش صرف كن .

البته آن زمان غنائم و زكوات به اين صورت تقسيم مى شد كه مقدارى را به خليفه و بقيه را بين مردم تقسيم مى كردند.

ربيع بن زياد ديد كه اين دستور معاويه بر خلاف سنت و رسمى است كه تا به آن روز معمول بوده است ، لذا بالاى منبر رفت و گفت : از شام به من دستور رسيده كه

بين غنائم و زكوات تبعيض انجام دهم . طلا و نقره را براى آنها بفرستم و بقيه را در همينجا مصرف كنم . و اين خلاف شرع است و من اين كار را نمى كنم . بايد

اجناس مثل سابق تقسيم شود. (البته خلاف شرعى كه خودشان تا به آن روز عمل مى كردند).

ولكن مخالفت با معاويه كار خيلى مشكلى بود، چون معاويه با ايجاد رعب و وحشت حكومت مى كرد.

ابن اثير نوشته است كه : از خوف و هول معاويه خواجه ربيع به خانه نرسيده وفات كرد.

حالا او را كشتند يا فوت كرد معلوم نيست .

و بعد از او پسرش والى خراسان شد، البته ظاهرا بدون اذن و امر از شام ، و به چهل روز نكشيد كه او هم وفات كرد. البته اينكه او را كشتند يا خودش ‍ وفات كرد، آنهم

معلوم نيست .

ابن اثير نوشته است : ظاهرا اين خواجه ربيع كه در مشهد مقدس مدفون است ، همين ربيع بن زياد است كه عامل معاويه بود، نه ربيع بن خثيم كه يكى از زهّاد ثمانيه

است .

با توجه به اين نقل ابن اثير، بنظر مى رسد كه مطلب ايشان قويا درست باشد. البته بعضيها بر اين مطلب ادّعاى يقين كرده اند

........................
التماس دعا.
ارسال پست

بازگشت به “اشرار”