ایرانی كشی یهودیان و سیزده بدر ایرانیان

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Advance Member
Advance Member
پست: 251
تاریخ عضویت: شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۸, ۳:۴۵ ب.ظ
محل اقامت: Tehran, Iran
سپاس‌های ارسالی: 100 بار
سپاس‌های دریافتی: 138 بار
تماس:

ایرانی كشی یهودیان و سیزده بدر ایرانیان

پست توسط mona m »

 , April  
  alikhalil  می نویسد  
 تاریخ حكایتی خونبار تر از حوادث سال های تسلط داریوش بر ایران و شرق میانه به یاد ندارد و تمدن آدمی هول آور تر و خشن تر از كشتار ایرانیان در ماجرای پوریم ثبت نكرده است... اقدام یهودیان در انهدام برنامه ریزی شده ، منظم ، ناگهانی و سراسری بومیان ایران ، پیش و بیش از همه ، به علت مخالفت و مقابله ی وسیع اقوام كهن ایران ، با تسلط وحشیان هخامنشی بوده است ، كه به وسیله یهودیان حمایت ، رهبری و راهنمایی می شده اند . 
 « ناصر پورپیرار ، مورخ »  
 « تورات در كتاب استر2 می گوید : خشایار شاه پادشاه پارس در آخرین روز جشن 180 روزه كه از باده نوشی سرمست بود ، دستور داد ملكه وشتی زیباییش را به مقامات و مهمانانش نشان دهد . ملكه امتناع ورزید و پادشاه بسیار خشمناك شد. 
 در شوش یك یهودی به نام مردخای پسر یائیز زندگی می كرد ، او دختر عموی زیبایی داشت بنام هدسه دختر ابیحایل كه به او استر هم می گفتند . زمانی كه قرار شد از تمام بلاد دختران زیباروی به حرمسرای پادشاه آورده شوند استر نیز همراه دختران زیبای بیشمار دیگری به حرمسرای قصر شوش آورده شد . به توصیه مردخای استر به هیچ كس نگفته بود كه یهودی است . استر بیش از دختران دیگر مورد توجه و علاقه پادشاه قرار گرفت بطوری كه پادشاه تاج بر سر استر گذاشت و او را به جای وشتی ملكه ساخت . اما استر مثل زمان كودكی دستورات مردخای را اطاعت می كرد. » 
 تا اینجای داستان به چند نكته باید توجه كرد : 
 1. امتناع وشتی از نمایاندن خود ، می فهماند كه زن ایرانی راضی نیست ملعبه دیگران قرار گیرد . در ضمیر زن ایرانی حجب ، حیا و عفت از روزگاران دور وجود داشته است . 
 2. زیبایی استر نیز قابل ملاحظه است چیزی كه در طول تاریخ ، یهود از آن بهره برده و امروز نیز یكی از ابزارهای مهم جاسوسی و نفوذ به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حكومتها و سازمانهای دولتی و بین المللی ، استفاده یهود از زنانش می باشد . انان برای به انحراف كشیدن نسل ها هم از حربه ی نمایش زنان بهره برده و می برند . 
 3. واضح است پیمانی كه او بعنوان ملكه با پادشاه می بندد بر اساس پنهان كاری است ، او تصمیم به شتر دزدی دارد لكن در ابتدا تخم مرغ دزدی را به اجرا می گذارد . به یهودیانی كه برای مقاصدی شوم دین ، عقیده و باور خود را پنهان می كنند و از اسم و رسم مقصد بهره می برند آنوسی می گویند . و استر یك آنوسی است . ظاهرا ملكه ی پادشاه است . رسما تورات می گوید : او فرمانبر مردخای یهودی است  
 « مرد خای نیز از طرف پادشاه به مقام مهمی در دربار منصوب می شود . با توصیه مردخای ، استر علیه هامان « وزیرالوزرا » دسیسه كرده و شاه هامان را اعدام و املاك او را به استر می بخشد . بعد از ان پادشاه انگشتر خود را به مردخای داد .  
 پادشاه به ملكه استر و مردخای گفت : شما می توانید حكمی مطابق میل خود بنام پادشاه برای یهودیان صادر كنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر كنید . » 
 26 قرن از ماجرای استر ، مردخای و هامان می گذرد متاسفانه تاریخ شناسان ایران بیشتر به زرق و برق پادشاهان و افتخارات جعلی زمامداران پرداخته اند . و سلسله های پادشاهی را برایمان آرایشگری كرده اند .  
 جوان ایرانی از ماجرای دردناك نخبه كشی و ایرانی كشی كه در كتاب استر آمده ، خبر ندارد . استر و مردخای توطئه گر را نمی شناسد . هامان « وزیرالوزرا » كه مورد خشم یهود قرار گرفته است را نمی شناسد . او نمی داند كه [COLOR=#7030a0]هامان در هنر دست میكل آنژ بر سقف نمازخانه سیس تین واتیكان چهره معصومی دارد كه به صلیب كشیده شده است .  
 آیا میكل آنژ دانسته یا ندانسته نمی خواهد رنج و مصیبت مسیح بدست یهودیان را در صورت هامان بنمایاند ؟ 
 آنانی كه دم از ایرانیت ، قومیت و نژاد می زنند از چه طریقی هامان سوزان3 را كه در بسیاری از نقاط جهان برگزار می شود ، به گوش جوان ایرانی رسانده اند ؟ 
 « مردخای فرمانی بنام پادشاه نوشت و آن را به همه جا فرستاد . فرمانی كه به یهودیان اجازه می داد متحد شوند و بد خواهان خود را از هر قومی كه باشند ، بكشند و دارایی شان را به غنیمت بگیرند . تورات می گوید در سراسر مملكت همه از یهودیان می ترسیدند تمام حاكمان و استان داران ، مقامات مملكتی و درباریان از ترس مردخای ، به یهودیان كمك می كردند . و به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله كردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده ، كشتند. »  
 تورات توضیح نمی دهد كه چرا همه ی مردم ایران از یهود می ترسیدند چگونه می شود در یك مملكت غیر یهودی همه ی قدرت در انحصار یك یهودی قرار گیرد و همه ی مقامات از او بترسند مگر اینكه بپذیریم پادشاهان هخامنشی4 دست نشاندگان یهود بودند . آنچه كه تورات و یهودیان بر آن تاكید دارند ، این است كه آنان در ماجرای پوریم كه پانزده ملت ایران را نابود كرده اند و هزاران نفر از هنرمندان ، اندیشمندان و مردم عادی را كشته اند ، پیش دستی و قتل عام پیش گیرانه بوده است . 
 از یهودیان و حامیانشان می پرسیم ، به چه دلیل مردم سراسر شرق میانه نسبت به این قوم نفرت و در دل كینه داشته اند ؟ آیا سبب دشمنی همیشگی آدمی با یهودیان را نمی توان در رفتار حریصانه و توطئه گرانه این قوم با دیگران دانست ؟  
 « تورات می گوید در آن روز آمار كشته شدگان به عرض پادشاه رسید . او ملكه استر را خواست و گفت : یهودیان تنها در پایتخت پانصد نفر را كه ده پسر هامان نیز جزو آنها بودند ، كشته اند . پس در سایر شهر های مملكت چه كرده اند ؟ روز بعد باز یهودیان پایتخت جمع شدند و سیصد نفر دیگر را كشتند ، بقیه یهودیان در سایر استان ها هفتاد و پنج هزار نفر از دشمنان خود را كشتند و از شر آنها رهایی یافتند . » 
 از ابتدا تا انتهای كتاب استر هیچ كلمه ای كه نشان دهد خون از بینی حتی یك یهودی ریخته شده است ، وجود ندارد . به هیچ آزار عملی ای از سوی ایرانیان نسبت به یهود اشاره نشده است . با این وجود آنان قصاص قبل از جنایت را چگونه توجیه می كنند ؟ 
 چگونه است كه بعد از 26 قرن همچنان ایام پوریم ، سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم ماه ادار ، روزهایی كه از هر یازده نفر ایرانی یك نفر كشته شده است را به عنوان روز سپاسگزاری ، روز امحاء دشمنان یهود و روز پوریم جشن می گیرند . بسیاری از یهودیان اروپا و آمریكا به جای پوریم ، این مراسم را جشن ایرانی كشی می نامند . 
 اما ایرانیان از همان زمان سیزدهم فروردین را كه مصادف با آن ایرانی كشی وحشیانه بود به عنوان نماد مبارزه و اعتراض به قوم یهود و وحشیان هخامنشی ، كه سراسیمه از خانه و كاشانه شان فراری شده بودند ، سر به كوه و صحرا می گذارند . و نافرخندگی سیزده ی فروردین را دور از خانه بدر می كنند . 
 اما اینك به دلیل هجمه ی گسترده فرهنگی و تسلط فراگیر یهود بر رسانه های ارتباط جمعی و غفلت نگران كننده ی جمع كثیری از ارباب قلم و دانش ، این روز نه تنها نمادی از مبارزه با یهود را با خود ندارد ، بلكه در جهت خواسته ی یهود ، آمال و آرزوی یهود را كه همانا غفلت ، جهل ، خرافه پرستی و باستان پرستی ایرانی است را بر آورده می سازد . 
 پی نوشت :  
 1- پوریم یكی از بزرگترین جشن های یهودیان است . یهودیان در جشن پوریم در دو نوبت به قرائت كتاب استر می پردازند . آنان واقعه كشتار 75800 نفر از ایرانیان را معجزه الهی می دانند و به همین مناسبت سیزدهم ماه ادار را روزه می گیرند . چهاردهم و پانزدهم ماه ادار را به رقص و پایكوبی می پردازند . 
 2- استر نام آخرین دفتر از كتاب تورات است در این دفتر نامی از یهوه ، خدای بنی اسرائیل برده نشده . این كتاب در اواخر عهد هخامنشی و یا پس از آن نوشته شده است . بنابر نوشته د. جوینی مطالب كتاب استر تماما در خدمت مصالح رباخواران حاكم بر جهان ، یعنی صهیونیستها و فراماسونها است . 
 این كتاب عمق نفرت و انزجار تند یهود نسبت به غیر یهودیان به ویژه ایرانیان را نشان می دهد . شدت و تندی نفرت بحدی است كه حاخام ها و فقیهان قوم یهود در سده اول میلادی مطمئن و متفق القول نبودند كه آیا باید كتاب استر را در  
 كتاب مقدس بیاورند یا نه ؟ از اقوال مارتین لوتر از رهبران پروتستان ها نقل كرده ان كه گفته است : ای كاش این داستان وجود نداشت . 
 3-استاد ناصر پور پیرار در مقاله شنبه 8 شهریور 1382 در وبلاگ  [External Link Removed for Guests]  می نویسد : واژه هخامنش لقبی است كه پس از تسلط داریوش و نخست وزیری مردخای و انتخاب استر به عنوان ملكه داریوش و قتل عام پر خشونت مخالفان یهود در سراسر ایران ، كه نزد یهودیان به عید پوریم معروف است و بالاخره تسلط كامل رابی های یهود در ایران و بین النهرین مردم شكست خورده منطقه بر قوم داریوش نهادند و آن را حاخام منش به معنای پیرو روحانیت یهود نام نهادند .  
 تورات به دفعات بر تسلط كامل رابی های یهود بر دربار هخامنشیان تاكید می كند كه مشروح آن را می توان در كتاب های استر ، عزرا ، نحمیا ، دانیال و اشعیا در تورات یافت .  
 4- هامان سوزان مراسمی است كه یهودیان هر ساله در بسیاری از كشور های دنیا برگزار می كنند . بنابر آنچه آقای عباس احمدی در مقاله عید پوریم در بخش خبر نامه  [External Link Removed for Guests]  نوشته است : در ایتالیا ، فرانكفورت آلمان ، سالونیكای یونان ، ایران ، افغانستان ، لیبی ، مراكش ، بخارای ازبكستان ، منطقه قفقاز ، یمن برگزار می شود . ویژگی این مراسم سوزاندن هامان و رقص و پایكوبی یهودیان به هنگام آتش زدن مجسمه هامان است . در ازبكستان مجسمه را از یخ می سازند و به دور آن آتش روشن می كنند . در یونان نان هایی به شكل هامان درست میكنند و با چاقو سر آن را می برند . در ایران مجسمه هامان را به دار می كشند ، سپس می سوزانند.  
خدا را دوست دارم, بخاطر اینکه از من می پذبرد که بگویم: دوستت دارم...
ارسال پست

بازگشت به “یهودیت”