بهبود روابط زناشویی - چگونه؟

مدیران انجمن: قهرمان علقمه, شورای نظارت

ارسال پست
New Member
New Member
پست: 3
تاریخ عضویت: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲, ۶:۱۱ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

بهبود روابط زناشویی - چگونه؟

پست توسط hadigm47 »

  "چند دستور العمل براي بهبود رابطه زناشویی"  
 
 چیزی خانمانسوز تر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشویی نیست.  
  برای تحریک غیرت و انتقام از ھمدیگر ھرگز تظاھر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق
خانمانسوز تر است.
  
  ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشا اصلی اکثر بدبینی ھاست.  
  عمل جنسی را وجه المصالحه ھیچ امری نسازید.  
  محبت تنھا امری است که تظاھر به آن منجر به محبت قلبی می شود.  
  ھرگز از فرزندان به عنوان حربه و جبھه ای بر علیه طرف مقابل استفاده نکنید.  
  ھرگز وظیفه نان آوری به خانه و وظیفه ھمخوابگی را منتی بر یکدیگر نسازید.  
  ھرگز وظایف خود را تبدیل به ایثار نکنید.  
  برای طلاق گرفتن ھرگز بھانه گیری و زمینه سازی نکنید، نفرت و زجر کفایت می کند.  
  جز برای ھمسر خود زیبا و لطیف نباشید.  
  محبت ھمسر را انکار نکنید که از دست می دھید.  
  اطاعت مرد از احساس زن است و اطاعت زن از منطق مرد: اینست حق تفاھم متقابل  
  نظافت و نزاکت در خانه موجب آرامش و حرمت و محبت است.  
  فرزندان آیینه خود شناسی رابطه زناشویی ھستند.  
  آنکه با ھمسرش صادق نیست با ھیچ کس صادق نیست.  
  دوستی با ھمسر از نشانه کمال است.  
  زن و شوھری که یک دوست مشترک ندارند در واقع دوستی ای بایکدیگر ندارند.    استاد علی اکبر خانجانی   
ارسال پست

بازگشت به “ازدواج و زناشویی”